Gratis Online Bybel Beginpakket / Opdatering aflaai

Online Bybel Beginpakket
Die Online Bybel Beginpakket bevat 'n program om die Bybel op 'n effektiewe wyse te bestudeer. Hierdie kragtige en vinnige moontlikhede verwag 'n mens nie in 'n gratis program nie. Daar is geen beperking op u gebruik nie. Nadat u dit afgelaai het, besit u 'n pakket van groot waarde, sowel as wat inhoud sowel as moontlikhede betref.
Meer info...

Online Bybel Beginpakket / Opdatering Aflaai
Datum: 23 juni 2011
Sagteware versie: 4.10.01
Taal: Afrikaans en Engels
Prijs: gratis (vrywillige schenkings vir koste)

Inhoud: Sagteware (Engels), Bybel Afrikaans 1953, Authorised (King James) Version, Greek-English Lexicon, Hebrew-English Lexicon, Treasury of Scripture Knowledge Cross References, Eastons Bible Dictionary, Morning & Evening Devotional, Thematic References
Tydelike: Boeke van Andrew Murray - Bediening van Voorbidding, Waarom Bekerings, Gebed, Gees van Christus, Krag van Gebed, Leer ons Bid, Vrug van de Wynstok.

Grootte: 16,1 Mb
Sisteemvereisten: XP (met SP 3!), Vista of Windows 7
Support: via Online Bybel Forum
Zie ook Facebook www.facebook.com/onlinebible.org
Toepassing: als standalone product. Kan ook saam met Online Bybel DVD (11-01) gebruik word as opdatering.

Online Bybel Beginpakket

Die Online Bybel Beginpakket bevat 'n program om die Bybel op 'n effektiewe wyse te bestudeer. Hierdie kragtige en vinnige moontlikhede verwag 'n mens nie in 'n gratis program nie. Daar is geen beperking op u gebruik nie. Nadat u dit afgelaai het, besit u 'n pakket van groot waarde, sowel as wat inhoud sowel as moontlikhede betref.
 • Volledige weergawe van die Online Bybel sagteware. Dit is nie 'n "Demo" of "Light" weergawe nie.
 • Volledige bybelteks uit die
  - Bybel in Afrikaans (1953 vertaling)
  - King James Version met Strongs-nummers
  - Griek-Engels Lexikon
  - Hebree-Engels Lexikon
  - 660,000 teksverwysings by die Bybel
  - Eastons Bible Dictionary
  - Thematic Index and References
  - Morning and Evening Devotionals (Spurgeon)
  - Boeke in Afrikaans
Wat kan u doen met die Online Bybel Beginpakket?
 • Soek, lees en studeer in die Bybel.
 • Bybelgedeeltes vergelyk.
 • Die teksverwysings raadpleeg om meer insig te verkry. U vergelyk Skrif met Skrif.
 • U eie aantekeninge, boeke, kommentare, leksikons en verslyste maak.
 • U studies deurgee aan vriende en bekendes.
 • U eie prente, geluide en videomateriaal toevoeg tot u aantekeninge.
 • 'n Drukstuk maak van die Bybelteks, kantaantekeninge of u studies.

Wisselende inhoud
Het Beginpakket wordt geleverd met ekstra titels. Soms kom er titels by en soms word titels verwyderd. Opdateer die Beginpakket regelmatig om meer titels te bekomen.

Sisteemvereiste:
PC met XP (SP3), Vista of Windows 7

Installasie
Lees die Installasie instruksies (Engels).

Aflaai
Aflaai

Aflaai in andere tale